Էներգետիկայի 043   մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2018թ. հունիսի 29-ին, ժամը 12:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 2-րդ մասնաշենք

տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                     ՍԻԼՎԻԱՆԱ     ՀԵՆՐԻԿԻ     ԷԼԲԱԿՅԱՆ

 

 

Ատենախոսության

թեման                          

 ՋԷԿ-ԵՐՈՒՄ ԳԱԶԱՅԻՆ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ     ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ    ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎՐԱ    ԴՐԱՆՑ     ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ     ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ

 

Մասնագիտություն        Ե. 14.03 – <<ՋԵՐՄԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ>>

 

 

Սեղմագիր

 


 

Էներգետիկայի 043 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2017թ. օգոստոսի 29-ին, ժամը 11:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 2-րդ մասնաշենք

 Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                      Հովհաննիսյան   Հայկ Հայրապետի

 

 

Ատենախոսության  թեման                

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱՎԱՐ ԱՐԵՎԱ-ՀՈՂՄԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

 


Մասնագիտություն

 Ե14.04 – «Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ» 

 

 

Սեղմագիր

 


 

Էներգետիկայի 043 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2017թ. հուլիսի 7-ին, ժամը 12:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 2-րդ մասնաշենք

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                      ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԳՈՌ ՊԱՏՎԱԿԱՆԻ

 

 

Ատենախոսության  թեման

ԼՈՒՍԱԹԱՓԱՆՑ   ՖՐԵՆԵԼԱՅԻՆ   ԿԱՅՈՒՆ ԽՏԱՐԱՐՆԵՐՈՎ   ԱՐԵՎԱՅԻՆ   ՖՈՏՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ

 


Մասնագիտություն

«ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԵՎ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐՈՎ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿԱՅԱՆՔՆԵՐ»- Ե. 14.04                                             

 

 

Սեղմագիր

 


 

 

Էներգետիկայի 043 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2017թ. հուլիսի 7-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 2-րդ մասնաշենք

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                     ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ ԳԵՎՈՐԳԻ

 

 

Ատենախոսության  թեման

ՇՈԳԵԳԱԶԱՅԻՆ    ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ     ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԸ    ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐՆԵՐԻ    ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԱԲ

 


Մասնագիտություն

«ՋԵՐՄԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ»- Ե. 14.03                                             

 

 

Սեղմագիր

 


 

 

Էներգետիկայի 043 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2017թ. հուլիսի  8-ին, ժամը 13:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 2-րդ մասնաշենք

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

  

Ա.Ա.Հ.                     ՆԱԻՐԻ  ՀՐԱՀԱՏԻ  ԲԱՂԴԱՍՐՅԱՆ

 

 

Ատենախոսության  թեման

ՋՋԷՌ   ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ   ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԿՐԻՏԻԿՈՒԹՅԱՆ    ԱՆՎՏԱՎԳՈՒԹՅԱՆ     ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ    ԱՅՐՄԱՆ ԽՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՄԲ

 


Մասնագիտություն  

«Միջուկային էներգետիկ կայանքներ»- Ե. 14.02                                             

 

 

Սեղմագիր

   


 

 

Էներգետիկայի 043 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2017թ. հուլիսի  8-ին, ժամը 10:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 2-րդ մասնաշենք

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                     ԱՐՍԵՆ ՄՈՎՍԵՍԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

 

 

Ատենախոսության  թեման

ՋՋԷՌ – 440     ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿՆԵՐԻ   ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ   ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ   ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  ՇՈԳԵԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻ  ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ  ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ  ՌԵՍՈՒՐՍԻ  ՎՐԱ

 


Մասնագիտություն 

 «Միջուկային էներգետիկ կայանքներ»- Ե. 14.02                                             

 

 

Սեղմագիր

 


 

 

Էներգետիկայի 043   մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2017թ. հուլիսի 8-ին, ժամը 10:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 2-րդ մասնաշենք

տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                     ԱՐՍԵՆ   ՄՈՎՍԵՍԻ   ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

 

 

Ատենախոսության թեման                          

 ՋՋԷՌ – 440  ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿՆԵՐԻ  ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՇՈԳԵԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍԻ ՎՐԱ

 

 

Մասնագիտություն  

 Ե. 14.02 – <<Միջուկային էներգետիկ կայանքներ>>

 

 

Սեղմագիր