Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի 046 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2018թ. հուլիսի 3-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                             Անդրանիկ Արմենի Մարտիրոսյան

 

 

Ատենախոսության  թեման                

 

 ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԿԱՊԻ ՀԱՄՈՒՂՂՈՐԴՎԱԾ ԱՆՏԵՆԱՆԵՐԻ

ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ

 

 

Մասնագիտություն      

 

 Ե.12.01 – «Ռադիոտեխնիկա, ռադիոհաճախականային սարքավորումներ, համակարգեր, տեխնոլոգիաներ»

 

 

Սեղմագիր

 


 

 

Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի 046 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2018թ. հուլիսի 6-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                       ՍԱՖԻՆ ՌԱՖԱԻԼ ՏԼԵԳԵՆԻ

 

 

Ատենախոսության  թեման                

 ՏԵՍԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿՈՄՊՈՆԵՆՏՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ

ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ

 

Մասնագիտություն      

 Ե.12.03 «Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր»

 

Սեղմագիր

 


 

Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի 046 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2018թ.  մայիսի  25-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

 

Ա.Ա.Հ.                                      Սաֆարյան Կարո Հրաչիկի

 

 

Ատենախոսության  թեման                

 

ԻՆՏԵԳՐԱԼ   ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ    ՆԵՐՔԻՆ   ՍՆՈՒՑՄԱՆ   ՑԱՆՑԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ


Մասնագիտություն   
  Ե.27.01 – «Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա» 

 

Սեղմագիր

 


 

Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի 046 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2018թ.  մայիսի  18-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                      Հախվերդյան  Տիգրան  Արայիկի

 

 

 

Ատենախոսության  թեման                

 

 ԹՎԱՅԻՆ ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ ԷՆԵՐԳԱՍՊԱՌՄԱՆ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆԸ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՎԱԾ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ


Մասնագիտություն   
  Ե.27.01 – «Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա» 

 

 

Սեղմագիր

 

 


 

Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի 046 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2018թ.  մայիսի  22-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                      Ավետիսյան Արամ Վահանի

 

 

Ատենախոսության  թեման                

 

ՍՏԱՏԻԿ ԿԱՄԱՅԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԻՇԱՍԱՐՔԵՐԻ ԱՐԱԳԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ


Մասնագիտություն   
  Ե.27.01 – «Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա» 

 

Սեղմագիր

 


 

Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի 046 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2018թ.  մայիսի  11-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների  թեկնածուի  գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                      Ծատուրյան Ստեփան Հուսիկի

 

 

 

Ատենախոսության  թեման                

 

 ԻՐԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿՈՒՄ ՀԵՏԱԶՈՏՎՈՂ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ    ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ    ՄՇԱԿՈՒՄԸ


Մասնագիտություն   
  Ե.12.03 – «Հեռահաղորդակցական ցանցեր,             սարքավորումներ և համակարգեր» 

 

 

 Սեղմագիր

 


 

Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի 046 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2018թ. ապրիլի 6-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                      Հարությունյան Աշոտ Գևորգի

 

 

Ատենախոսության  թեման                

 ԵՆԹԱՄԻԿՐՈՆԱՅԻՆ  ԹՎԱՅԻՆ  ԻՆՏԵԳՐԱԼ  ՍԽԵՄԱՆԵՐՈՒՄ  ՏԱՐՐԵՐԻ  ՆԱԽՆԱԿԱՆ  ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ  ՏԵՍԱԿԱՆ  ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ  և  ԳՈՐԾԻՔԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ  ՄՇԱԿՈՒՄԸ

 


Մասնագիտություն   
  Ե.27.01 – «էլեկտրոնիկա,  միկրո և նանոէլեկտրոնիկա» 

 

 

Սեղմագիր

 


 

 

Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի 046 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2017թ. դեկտեմբերի 1-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                      Հայկազյան Մանուկ Էդուարդի

 

 

Ատենախոսության  թեման                

 ԱԿՈՒՍՏԱՕՊՏԻԿԱԿԱՆ   ՍԱՐՔՎՈՐՈՒՄՆԵՐՈՒՄ   ԱԶԴԱՆՇԱՆԻ   ՄՇԱԿՄԱՆ    և   ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ    ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ    ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ

 

 
Մասնագիտություն   
  Ե12.03 – «Հեռահաղորդակցական    ցանցեր, սարքավորումներ   և    համակարգեր»

 

 

Սեղմագիր

 


 

Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի 046 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2017թ. հոկտեմբերի 13-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                      Դեղոյան   Անուշ   Սեյրանի

 

 

Ատենախոսության  թեման                

 ԿԵՆՍԱՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ   ՀԻԴՐԱՏԱՑՄԱՆ   ԷԼԵԿՏՐԱՄԵՏՐԻԿԱԿԱՆ

ՉԱՓՄԱՆ   ՍԱՐՔԻ   ՄՇԱԿՈՒՄԸ   ԵՎ   ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ

 

 


Մասնագիտություն   
  Ե11.17 – «Բժշկական  նշանակության  սարքեր,   համակարգեր, արտասրատեսակներ» 

 

 

Սեղմագիր

 


 

Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի 046 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2017թ. հուլիսի 11-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                          Հովհաննիսյան   Ծաղիկ   Ստեփանի

 

 

Ատենախոսության  թեման                

 ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ

 

 

Մասնագիտություն      Ե12.03 – «Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր»

 

 

Սեղմագիր

 


 

Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի 046 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2017թ. հուÉիսի 3-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                     Տարոն Սամվելի Հովհաննիսյան

 

 

Ատենախոսության  թեման

Օբյեկտները  հեռավերլուծող  դյուրակիր Ֆոտոսպեկտրոչափի  մշակումը

 

 

Մասնագիտություն     «Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր»- Ե. 12.03                                            

 

Սեղմագիր

 


 

 

Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի 046 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2017թ. հունիսի 16-ին, ժամը 11:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                     Արամ Լևոնի Մանուկյան

 

 

Ատենախոսության  թեման

ՖԵՌՈԷԵԿՏՐԱԿԱՆ  ԲԱԶՄԱՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ  ԿԵՆՍԱԲԺՇԿԱԿԱՆ    ՏՎԻՉՆԵՐՈՒՄ   ԸՆԹԱՑՈՂ   ՖԻԶԻԿԱՔԻՄԻԱԿԱՆ  ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ   ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ   և  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ

 

 

Մասնագիտություն     «Բժշկական  նշանակության  սարքեր,  սարքավորումներ, արտադրատեսակներ»- Ե. 11.17                                            

 

Սեղմագիր

 


 

 

Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի 046 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2017թ. հունիսի 12-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                     Տիգրան Ռուբենի Խաժակյան

 

 

Ատենախոսության  թեման   

ՏԱՐԲԵՐ  ՀԱՃԱԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ  ՏԱԿՏԱՎՈՐՎՈՂ    ԹՎԱՅԻՆ   ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ   ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ  ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ    ՄՇԱԿՈՒՄԸ

 

 

Մասնագիտություն     «Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա»- Ե. 27.01                                            

 

 

Սեղմագիր

 


 

 

Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի 046 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2017թ. հունիսի 15-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                     Մանուկյան Սերգեյ Հակոբի

 

 

Ատենախոսության թեման     

    ԵՌԱՉԱՓ    ՏՐԱՆԶԻՍՏՈՐՆԵՐՈՎ ՄԻԿՐՈԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ   ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ   ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ   ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ

 

 

Մասնագիտություն     «Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա»- Ե. 27.01                                            

 

 

Սեղմագիր

 


 

 

Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի 046 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2017թ. հունիսի 14-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                     Բաբայան Դավիթ Ռոբերտի

 

 

Ատենախոսության թեման

ՊՐՈՑԵՍՈՐԱՅԻՆ  ԻՆՏԵԳՐԱԼ  ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ  ԷՆԵՐԳԱՍՊԱՌՄԱՆ  ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ   ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ    ՄՇԱԿՈՒՄԸ  ԵՎ  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ

 

 

Մասնագիտություն     «Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա»- Ե. 27.01                                            

 

 

Սեղմագիր

 


 

 

Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի 046 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2017թ. մայիսի 5-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                     Սահակյան   Արթուր   Ստեփանի

 

 

Ատենախոսության

   Մուտք/ելք հանգույցների աշխատանքային ռեժիմների կայունացման միջոցների մշակումն և հետազոտումը

 

 

Մասնագիտություն     «Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա»- Ե. 27.01                                            

 

 

Սեղմագիր

 


 

 

Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի 046 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2016թ. դեկտեմբերի  16-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                     Գոմցյան Հովհաննես Ավագի

 

 

Ատենախոսության       

 ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԹՎԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԿԱՍԿԱԴԱՅԻՆ ԿՈԴԱՎՈՐՈՂ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈԴՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ՄՈԴԵԼՆԵՐ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐ                                                   

 

 

Մասնագիտություն    «Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր»- Ե. 12.03                                            

 

Սեղմագիր