Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով 2017/2018 ուս.տարվա առկա ուսուցմամբ ընդունելության  

Հայտարարություն