Բժշկական Նշանակության սարքեր, համակարգեր, արտադրատեսակներ (դասիչ՝ Ե 11.17)

 

Էներգետիկ համակարգեր, համալիրներ և դրանց կառավարումը (դասիչ՝ Ե․14․01)

 

Ինֆորմացիայի ստացման և չափման մեթոդներ, սարքեր և համակարգեր (դասիչ՝ Ե. 11.01)

 

Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն (դասիչ՝ ԺԷ. 00.03)

 

Կիրառական երկրաչափություն և ճարտարագիտական գրաֆիկա (թվանիշ՝ Ե.01.01)

 

Մաթեմատիկական մոդելավորում թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ (դասիչ՝ Ե-13.05)

 

Նյութագիտություն (թվանիշ՝ Ե․16․01)

 

Մետալուրգիա (թվանիշ՝ Ե․16․02)

 

 Օրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա (դասիչ_ Ե․17․04)

 

Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր, ցանցեր, դրանց տարրերը և սարքավորումները (դասիչ_ Ե13․03)

 

Հաշվողական մեքենաների,համալիրների և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում (դասիչ_Ե13.04)

 

Հեռահաղորդակցման ցանցեր սարքավորումներ և համակարգեր (դասիչ_Ե12.03)

 

 

Ավտոմացման համակարգեր (թվանիշ_Ե.13.02)

 

 

Երկրաբնապահպանություն (թվանիշ_ԻԴ04.01)

 

Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրեր (թվանիշ—Ե․13․01)

 

Մեքենաշինության արտադրության տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ (դասիչ_Ե.02.03)

 

Միջուկային էներգետիկ կայաններ (դասիչ_Ե14.02)

 

Ջերմաէներգետիկա (դասիչ_Ե14.03)

 

Տնտեսություն, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում (թվանիշ_Ը00.02)

 

 

Մեքենագիտություն (թվանիշ_Ե.02.01)

 

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի մշակում և շահագործում (դասիչ_ԻԴ.02.01)

 

Անօրգանական նյութերի տեխնոլոգիա (թվանիշ_Ե17.01)

 

Դիֆերենցիալ հավասարումներ և մաթեմատիկական ֆիզիկա (թվանիշ_Ա.01.02)

 

Էլեկտրոնիկա և էլեկտրական ապարատներ, էլեկտրամեխանիկական համակարգեր և դրանց կառավարումը (թվանիշ_Ե.09.01)

 

Էլեկտրոնիկա,միկրո և նանոէլեկտրոնիկա (թվանիշ_Ե.27.01)