«BEELINE» 

ընկերությունը հրավիրում է մասնակցելու  Ստաժավորման-ծրագրին:

∗∗∗Ծրագրի շրջանակներում ՀԱՊՀ-ում  տեղի կունենա Գործատու-ուսանող հանդիպում:

«ACTRADE» 

ընկերությունը հայտնում է իր պատրաստակամությունը ընդունելու պրակտիկանտների

 (հետագայում աշխատանքի ընդունելու նպատակով): 

Ծանոթանալ Պրակտիկայի հրավերին

«Benivo»  ընկերությանն անհրաժեշտ  է  Junior QA Engineer:

«CargoMatrix»  ընկերությանն անհրաժեշտ  է CSS Developer:

«Innova»  ընկերությանն անհրաժեշտ  է Front End Developer :

«Coca-Cola Hellenic Bottling Company Armenia»  ընկերությանն անհրաժեշտ  են Տեխնիկ-սպասարկողԱՎՏՈՏԵԽՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԿ:

«Zangi»  ընկերությանն անհրաժեշտ  է React.js Developer:

«ApolloBytes»  ընկերությանն անհրաժեշտ  է QA Intern: