ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի (ՀԱՊՀ) կողմից իրականացվող

«Տեխնոլոգիական ինովացիոն հարթակ» ծրագրի շրջանակներում

Գույքի ձեռքբերման նպատակով

ազգային գնանշման վերաբերյալ

  • Տողն ըստ գնումների պլանի`      6
  • Գնման հանձնաժողովի կազմը` հաստատված  համաձայն ՀԱՊՀ ռեկտորի կողմից 23.05.2016թ տրված հ.01-03/223 հրամանի
  • Գնվող ապրանքներ
 

 

Ապրանքի անվանում

Քանակ (հատ)

 
 
  1.  

Աշխատանքային սեղան

5

 
 
  1.  

Գրապահարան

11

 
 
  1.  

Գրասենյակային աթոռ 1

30

 
 
  1.  

Գրասենյակային աթոռ 2

50

 
 
  1.  

Սարքերի տակդիր-սեղաններ

6

 
 
  1.  

Փափուկ կահույք

1

 

Նախահաշվային արժեք`

 

Գույքի համար 3 929 482 ՀՀ դրամ

 

Գնառաջարկների ներկայացում`

16.11.2017թ.

 

Ներկայացման համար տրամադրված

ժամանակահատվածը`

 

7 օր

 

Ներկայացման վերջնաժամկետ`

 

23.11.2017թ.

 
 

Հրավիրված հայտատուներ

Գնառաջարկ ներկայացրած հայտատուներ

Գնառաջարկի ներկայացման ամսաթիվ

Ներկայացված գին  

 

«Ստելիվար» ՍՊԸ

«Ստելիվար» ՍՊԸ

23.11.2017

4 836 360 ՀՀ դրամ

 

«Արգավանդ կահույք» ՍՊԸ

     
 

«Շին պլազա»  գրասենյակային կահույք «Սուր Արթուր» ՍՊԸ

     
 

«Մարատ Թոխյան» ԱՁ

«Մարատ Թոխյան» ԱՁ

23.11.2017

4 085 235 ՀՀ դրամ

 

«Վալան Պրոֆ» ՍՊԸ

     
 

«Դիպվուդ» ՍՊԸ

«Դիպվուդ» ՍՊԸ

23.11.2017

4 971 600 ՀՀ դրամ

                         

Գնանաշման պահանջներին համապատասխանող առաջարկների ցանկ` ըստ ճշգրտված գների

Հայտող

Գնահատված գին

 

«Մարատ Թոխյան» ԱՁ

4 085 235 ՀՀ դրամ

«Ստելիվար» ՍՊԸ

4 836 360 ՀՀ դրամ

«Դիպվուդ» ՍՊԸ

4 971 600 ՀՀ դրամ

Գնանշման պահանջներին անհամապատասխան առաջարկներ` չկան:

Պայմանագրի կնքման համար բանակցված պայմաններ`                մատակարարման ժամկետները և վճարման պայմանները:

Ամենացածր գին առաջարկող մասնակից`          «Մարատ Թոխյան» ԱՁ

Շնորհվող պայմանագրի ընդհանուր արժեքը`     4 085 235 ՀՀ դրամ ախահաշվային արժեքի և շնորհվող պայմանագրի ընդհանուր արժեքի միջև տարբերությունը` 155753 ՀՀ դրամ կվճարվի ՀԱՊՀ կողմից):

Պայմանագրի շնորհում`

       «Մարատ Թոխյան» ԱՁ, Պայմանագիր N 1/15-CIF –Գ8, 4 085 235 ՀՀ դրամ: