ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի (ՀԱՊՀ) կողմից իրականացվող

«Տեխնոլոգիական ինովացիոն հարթակ» ծրագրի շրջանակներում

Օդորակիչների ձեռքբերման նպատակով

ազգային գնանշման վերաբերյալ

  • Տողն ըստ գնումների պլանի`      7
  • Գնման հանձնաժողովի կազմը` հաստատված  համաձայն ՀԱՊՀ ռեկտորի կողմից 23.05.2016թ տրված հ.01-03/223 հրամանի
  • Գնվող ապրանքներ
 

 

Ապրանքի անվանում

Քանակ (հատ)

 
 
  1.  

Օդորակիչ նախատեսված մինչև 30մ2 տարածքի համար

 

4

 
 
  1.  

Օդորակիչ նախատեսված մինչև 70մ2 տարածքի համար

 

3

 

Նախահաշվային արժեք`

 

Օդորակիչների համար 2 448 820  ՀՀ դրամ

 

Գնառաջարկների ներկայացում`

20.11.2017թ.

 

Ներկայացման համար տրամադրված

ժամանակահատվածը`

 

7 օր

 

Ներկայացման վերջնաժամկետ`

27.11.2017թ.

 
 

Հրավիրված հայտատուներ

Գնառաջարկ ներկայացրած հայտատուներ

Գնառաջարկի ներկայացման ամսաթիվ

Ներկայացված գին

 

Նոր Տուն («Բարսիս» ՍՊԸ)

     
 

ԻԴԵԱԼ («ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ)

     
 

«ԿՈՆՍԷԼ»  ՍՊԸ

«ԿՈՆՍԷԼ»  ՍՊԸ

27.11.2017

4 621 200 ՀՀ դրամ

 

«Շուշան տեխնիկս» ՍՊԸ

«Շուշան տեխնիկս» ՍՊԸ

27.11.2017

2 371 000 ՀՀ դրամ

 

«Կլիմա Կոնտրոլ» ՍՊԸ

     
 

«Կոմպմարկետ» ՍՊԸ

«Կոմպմարկետ» ՍՊԸ

27.11.2017

4 190 000 ՀՀ դրամ

                       

Գնանաշման պահանջներին համապատասխանող առաջարկների ցանկ` ըստ ճշգրտված գների

 

Հայտող

Գնահատված գին

 

«Շուշան տեխնիկս» ՍՊԸ

2 371 000 ՀՀ դրամ

«Կոմպմարկետ» ՍՊԸ

4 218 000 ՀՀ դրամ

«ԿՈՆՍԷԼ»  ՍՊԸ

4 621 200 ՀՀ դրամ

Գնանշման պահանջներին անհամապատասխան առաջարկներ` չկան:

Պայմանագրի կնքման համար բանակցված պայմաններ` մատակարարման ժամկետները և վճարման պայմանները:

Ամենացածր գին առաջարկող մասնակից`          «Շուշան տեխնիկս» ՍՊԸ

Շնորհվող պայմանագրի ընդհանուր արժեքը`     2 371 000 ՀՀ դրամ:

Պայմանագրի շնորհում`

       «Շուշան տեխնիկս» ՍՊԸ, Պայմանագիր N 1/15-CIF –Գ10, 2 371 000 ՀՀ դրամ: