ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի (ՀԱՊՀ) կողմից իրականացվող

«Տեխնոլոգիական ինովացիոն հարթակ» ծրագրի շրջանակներում

Համակարգչային սարքավորումների 2-րդ խմբաքանակի ձեռքբերման նպատակով

ազգային գնանշման վերաբերյալ

  • Տողն ըստ գնումների պլանի`      5.2
  • Գնման հանձնաժողովի կազմը` հաստատված  համաձայն ՀԱՊՀ ռեկտորի կողմից 23.05.2016թ տրված հ.01-03/223 հրամանի
  • Գնվող ապրանքներ
 

 

Ապրանքի անվանում

Քանակ (հատ)

 
 
  1.  

Համակարգչային բլոկ

1 հատ

 
 
  1.  

Մոնիտոր

1 հատ

 
 
  1.  

Դյուրակիր համակարգիչ

10 հատ

 
 
  1.  

Պրոյեկտոր

1 հատ

 
 
  1.  

Պլանշետ

2 հատ

 

Նախահաշվային արժեք`

 

Համակարգչային սարքավորումների 2-րդ խմբաքանակի համար

7 173 000   ՀՀ դրամ

 

Գնառաջարկների ներկայացում`

20.11.2017թ.

 

Ներկայացման համար տրամադրված

ժամանակահատվածը`

 

7 օր

 

Ներկայացման վերջնաժամկետ`

27.11.2017թ.

 

 
 

Հրավիրված հայտատուներ

Գնառաջարկ ներկայացրած հայտատուներ

Գնառաջարկի ներկայացման ամսաթիվ

Ներկայացված գին

 

«ՆՈՈՒԹ.ԱՄ» ՍՊԸ

«ՆՈՈՒԹ.ԱՄ» ՍՊԸ

27.11.2017

7 081 000 ՀՀ դրամ

 

«Կոմպմարկետ» ՍՊԸ

     
 

«Այթի սուփորթ» ՍՊԸ

     
 

«Շուշան տեխնիկս» ՍՊԸ

     
 

«ԷՅ.ԷՄ.ԵՔՍ. ՄԻԿՐՈ» ՍՊԸ

«ԷՅ.ԷՄ.ԵՔՍ. ՄԻԿՐՈ» ՍՊԸ

27.11.2017

7 210 800 ՀՀ դրամ

 

«ՔՐՈՍՌՈԴ» ՍՊԸ

«ՔՐՈՍՌՈԴ» ՍՊԸ

27.11.2017

7 500 000 ՀՀ դրամ

                       

Գնանաշման պահանջներին համապատասխանող առաջարկների ցանկ` ըստ ճշգրտված գների

 

Հայտող

Գնահատված գին

 

«ՆՈՈՒԹ.ԱՄ» ՍՊԸ

7 081 000 ՀՀ դրամ

«ԷՅ.ԷՄ.ԵՔՍ. ՄԻԿՐՈ» ՍՊԸ

7 210 800 ՀՀ դրամ

«ՔՐՈՍՌՈԴ» ՍՊԸ

7 500 000 ՀՀ դրամ

Գնանշման պահանջներին անհամապատասխան առաջարկներ` չկան:

Պայմանագրի կնքման համար բանակցված պայմաններ` մատակարարման ժամկետները և վճարման պայմանները:

Ամենացածր գին առաջարկող մասնակից`          «ՆՈՈՒԹ.ԱՄ» ՍՊԸ

Շնորհվող պայմանագրի ընդհանուր արժեքը`     7 081 000 ՀՀ դրամ:

Պայմանագրի շնորհում`

       «ՆՈՈՒԹ.ԱՄ» ՍՊԸ, Պայմանագիր N 1/15-CIF –Գ9, 7 081 000 ՀՀ դրամ: