«Cascade»  ընկերությանն անհրաժեշտ  է Junior Software Developer

«Grand Tobacco» ընկերությանն անհրաժեշտ է  Կոմերցիոն բաժնի մասնագետ (փաստաթղթաշրջանառության կառավարման գծով)  

«4h»  ընկերությանն անհրաժեշտ  են  Lead Developer,Senior QA Engineer

«TechBay»  ընկերությանն անհրաժեշտ է Senior C# Developer

«Startel International»  ընկերությանն անհրաժեշտ  է Network Engineer