ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

M2-212017/2018 ուս. տարվա հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունները տեղի կունենան 2017թ. նոյեմբերի 4-ին ժամը 1100-ին 2-րդ մասնաշենքի ընթերցասրահում:

Կից ներկայացնում ենք հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունների հարցաշարերը:

 

  1. Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
  2. Մեքենագիտություն
  3. Երկրաչաություն և տոպոլոգիա
  4. Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ
  5. Օգտակար հանախոների հանքավայրերի մշակում և շահագործում
  6. Ռոբոտներ, մեխատրոնիկա, ռոբոտատեխնիկական համակարգեր
  7. Հաշվողական մեքենաների, համալիրների և ցացների մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
  8. Երկրաբնապահպանություն
  9. Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղնյուրներով էներգետիկ կայանքներ

Ընդունող հանձնաժողով