ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

M2-21Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը, համաձայն «Հայաստանի Հանրապետությունում ասպիրանտու­րատուրայի ընդունելության և ուսուցման, դոկտորանտուրայի և հայցորդության ձևակերպման կարգ»-ի  (ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 25-ի N 238–Ն որոշում) և ՀՀ ԿԳ նախարարի 2017թ. հոկտեմբերի 03-ի 01/06.1/13587-17 գրության, հայտարարում է 2017-2018 ուս.տարվա հեռակա ասպիրանտուրայի ընդունելություն: