ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

M2-21Գիտաարտադրական լաբորատորիայի հաստոցների և գործիքների ձեռքբերման նպատակով ազգային գնանշման մրցույթ: