ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

M2-2Ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 17-ի թիվ 991-Ն «Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» որոշմամբ` 2017 թվականի սեպտեմբերի 18-ի աշխատանքային օրը տեղափոխվում է 2017 թվականի սեպտեմբերի 23։