Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ Ո Ւ Ն

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը հայտարարում է 2017թ. հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի կրթության ընդունելություն հետևյալ կրթական ծրագրերով: